Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Кафедра забезпечує загально-інженерну підготовку

Щорічно на кафедрі проходять підготовку понад 1700 студентів. Лабораторні установки та стенди кафедри дозволяють виконати понад 50 різноманітних реальних лабораторних робіт.

Шевченко Олександр Юхимович

Завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук, проректор з наукової роботи НУХТ, заслужений Діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій

Шевченко Олександр Юхимович

Загальні відомості

(створена у 1951 році)

Кафедра забезпечує загально-інженерну підготовку студентів технологічних, механічних і енергетичних спеціальностей всіх форм навчання. Щорічно на кафедрі проходять підготовку понад 1700 студентів. Лабораторні установки та стенди кафедри дозволяють виконати понад 50 різноманітних реальних лабораторних робіт, які охоплюють практично весь теоретичний курс дисциплін кафедри. Ведеться постійна робота над вдосконалення навчального процесу на кафедрі. Викладачами кафедри створено всі необхідні методичні розробки для організації навчального процесу, підготовлені та постійно оновлюються робочі навчальні плани, програми дисциплін, курси лекцій та навчально-методичні посібники.

На кафедрі функціонують навчальні спеціалізовані лабораторії:

гідравліки та гідравлічних машин;

процесів і апаратів харчових виробництв;

Основною дисципліною, яка читається на кафедрі з моменту її створення, є "Процеси і апарати харчових виробництв".

За роки існування на кафедрі підготовлено 18 докторів і більше як 100 кандидатів наук.

 Усі види занять із студентами стаціонарної та заочної форм навчання проводяться на рівні сучасних вимог з використанням ТЗН, застосуванням ЕОМ з пакетами прикладних програм та алгоритмів, демонстрацією навчальних фільмів. Усі студенти мають змогу брати участь у студентських наукових гуртках.

Викладачі кафедри беруть участь у науково-методичних конференціях з питань виховання студентів та удосконалення навчального процесу.

При кафедрі постійно працює аспірантура, а в університеті – докторська спеціалізована вчена рада Д 26.058.02 (спеціальність "Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв"), до складу якої входять професори О.Ю Шевченко, І.Ф. Малежик, В.Л.Зав'ялов. 

Основним напрямом роботи кафедри на промислових підприємствах України, Молдови, Білорусії є розроблення наукових основ тепломасообмінних та інших процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації. До роботи активно залучаються аспіранти, магістранти, кращі студенти старших курсів, що дає їм необхідний практичний досвід.

Викладацький склад

Кафедри процесів і апаратів харчових виробництв

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Контакти

Україна, 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68

Завідувач кафедри А-221                      (044) 287-93-34
Викладацька А-218                                (044) 287-92-30
Лабораторія А-221                                 (044) 287-91-68
Науково-дослідна лабораторія Г-007   (044) 287-97-58

pahv@nuft.edu.ua