Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Доктори філософії

Навчальні дисципліни для докторів філософії

 Перелік дисциплін, які викладаються викладачами кафедри процесів і апаратів харчових виробництв докторам філософії:

  1. Методи наукових досліджень та планування експерименту; 

  2. Інтенсифікація технологічних процесів;

  3. Актуальні проблеми технологічних процесів;

  4. Масштабування та математичне моделювання в харчових технологіях; 

  5. Методи оптимізації та планування експерименту.