Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Магістри

Навчальні дисципліни для магістрів

 Перелік дисциплін, які викладаються викладачами кафедри процесів і апаратів харчових виробництв магістрам

  1. Математико-статистичні методи досліджень; 

  2. Методи оптимізації та математична статистика.