Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Навчально-допоміжний персонал
Мотуз Ігор Костянтивович

Мотуз Ігор Костянтивович

Мотуз Ігор Костянтивович

Завідувач лабораторії