Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Новини кафедри
Перемішування

Перемішування

Перемішування

24 листопада 2016 року доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Юлія Запорожець прочитала відкриту лекцію «Перемішування» для студентів другого курсу Навчально-наукового інституту харчових технологій, що навчаються за спеціальністю «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення».


Була прочитана лекція на високому науковому і методичному рівні, змістовна, інформативна, чітко структурована, насичена найсучаснішими прикладами та викладена доступною і зрозумілою мовою.

Питання з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» ніколи не здавалися легкими, але у виконанні лектора, за вдалого супроводження мультимедійною презентацією, стало можливо передати студентам широкий достатньо і глибокий комплекс знань у галузі теорії та методів процесу перемішування, ознайомити з будовою та принципом дії основних конструкцій перемішуючих пристроїв. Усі механізми зрозумілими ставали, як для студентів, так і для присутніх викладачів кафедри на чолі із завідувачем, професором Володимиром Зав'яловим, та представнику Навчально-методичного університету управління Аллі Оскілко.

ПеремішуванняПеремішування