Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Новини кафедри
Свято науки

Свято науки

Свято науки

10 листопада 2016

9-10 листопада продовжилися секційні засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості», присвяченої 65-річчю з дня заснування кафедри процесів і апаратів харчових виробництв.


Зокрема, науковці працювали у секціях «Розроблення енерго - ресурсозберігаючих і технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» та «Сучасне обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

Роботу секції відкрив завідувач кафедри процесів і апаратів харчових виробництв нашого університету Володимир Зав'ялов, який привітав гостей, доповідачів і учасників конференції.

До складу секцій включені 105 тез доповідей, із них від інших установ України – 41, від співробітників нашого університету – 60, від закордонних організацій – 4.

Значну зацікавленість присутніх викликали доповіді доцента Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) Андрія Возняка, представників Харківського державного університету харчування та торгівлі (м. Харків) Андрія Шевченка і Азіза Сардарова. а також членів делегації Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів) Надії Цюри та Володимира Атаманюка.

Свято науки                                                                        Свято науки                                                                        Свято науки                                                                        Свято науки                                                                        Свято науки                                                                        Свято науки                                                                        Свято науки