Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Викладацький склад
Марценюк Олександр Степанович

Марценюк Олександр Степанович

Марценюк Олександр Степанович

Професор, доктор технічних наук

Нагороджений медаллю «В память 1500-летия Києва», знаком «Победитель социалистического соревнования».


Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

(нині - Національний університет харчових технологій).

Спеціальність «Машини і апарати харчових виробництв».

Докторська дисертація (2006 р.) за спеціальністю «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

Викладає курс:

  • Процеси і апарати харчових виробництв.

Напрямки наукової діяльності

  • Процеси перегонки, сорбції і перемішування у харчових технологіях;
  • Інтенсифікація масообміну в газорідинних апаратах;
  • Контактні пристрої ректифікаційних і абсорбційних колон;
  • Застосування регулярних насадок для інтенсифікації процесів тепло- і масообміну.
  • Екстрагування цільових компонентів із рослинної сировини.

Публікації

Винахідник, має понад 40 авторських свідоцтв і патентів на винаходи

Автор понад 120 наукових публікацій.

Серед публікацій чотири монографії:

  1. Марценюк А.С., Стабников В.Н. «Пленочные тепло- и массообменные аппараты в пищевой промышленности». — М:, 1981г.;
  2. Марценюк А.С. «Интенсификация масообмена в аппаратах с регулярными насадками. Капельно-пленочное течение жидкости».- lapmbert academic Publishing, 2012 г.;
  3. «Масообменные противоточные насадочные аппараты» / под ред. д-ра техн. наук, проф. Марценюка А.С. — К.: Кондор, 2014. —372 с.
  4. "Коливання, пульсайії і нестаціонарні режими у сорбційних процесах: монографія" Марценюк О.С., Шевченко О.Ю., Ткачук Н.А., Маринін А.І. - К.: Кондор-Видавництво, 2017. - 472 с.

Співавтор двох підручників з процесів і апаратів харчових виробництв, двох навчальних посібників з курсового проектування, двох задачників та чотирьох лабораторних практикумів з процесів і апаратів харчових виробництв.

Контакти

тел. +38 044 287-92-30

 Переглянути праці

Марценюк Олександр Степанович