Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Викладацький склад
Мельник Людмила Миколаївна

Мельник Людмила Миколаївна

Мельник Людмила Миколаївна

Професор, доктор технічних наук

Кращий лектор НУХТ 2012 року

Двічі нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

Нагороджена відзнакою київського міського голови за визначні досягнення у науково-педагогічній роботі


Підготувала трьох кандидатів наук

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості

(нині - Національний університет харчових технологій, 1974-1976 рр.).

Пловдівський Вищий інститут харчової і смакової промисловості (Болгарія) 1976-1979 рр.

Спеціальність «Технологія молока і молочних продуктів» (диплом 1979 р.)

З 1981 по 1985 рр. аспірант Київського технологічного інституту харчових виробництв. Захистила кандидатську дисертацію у 1992 р.

У 2006 році захистила докторську дисертацію.

З 2007 року – професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування.

З 2011р. – професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв.

Викладає курси:

  • Процеси і апарати харчових виробництв.
  • Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ.

Напрямки наукової діяльності

  • Удосконалення масообмінних  процесів, зокрема адсорбційне очищення харчової сировини природними мінеральними сорбентами.

Публікації

Винахідник, має 50 авторських свідоцтв та патентів України.

Опублікувала близько 350 праць у фахових виданнях. Є співавтором підручників з процесів і апаратів харчових виробництв та "Технологія харчових продуктів", навчальних посібників: "Лабораторний практикум з процесів і апаратів харчових виробництв",  "Курсове проектування з процесів і апаратів харчових виробництв",  "Збірник задач з процесів і апаратів харчових виробництв". Співавтор 9 методичних розробок.

Контакти

тел. +38 044 287-92-30

 Переглянути праці

Мельник Людмила Миколаївна