Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Викладацький склад
Мисюра Тарас Григорович

Мисюра Тарас Григорович

Мисюра Тарас Григорович

Доцент, кандидат технічних наук

Має подяку Голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


Відповідальний за оформлення інтернет сторінки кафедри ПАХВ

Відповідальний за дистанційне навчання від ННІХТ та кафедри ПАХВ.

Освіта

Національний університет харчових технологій

Спеціальність «Обладнання переробних і харчових виробництв» (диплом магістра з відзнакою, 2004 рік).

Аспірантура у Національному університеті харчових технологій (2004 - 2007 рр.).

З 2010 р. – асистент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв та технології консервування.

Захистив кандидатську дисертацію у 2010 р.

З 2011 р. – доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв.

Викладає курс:

 • Процеси і апарати харчових виробництв.

 • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв.

 • Процеси і апарати хімічних виробництв.

 • Математичне моделювання на ЕОМ.

 • Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології

 • Математико-статистичні методи досліджень.

 • Методи оптимізації та математична статистика.

 • Оптимізація технологічних процесів галузі.

 • Комп’ютерне проектування в галузі.

Напрямки наукової діяльності

 • Дослідження процесів екстрагування біологічно-активних речовин із рослинної сировини під дією низькочастотних механічних коливань та їх математичне моделювання (http://extracts.at.ua);

 • Дослідження гідродинаміки та кінетики тепло-масообміну процесу віброекстрагування в системі «тверде тіло – рідина» (http://extracts.at.ua).

 • Апаратурне оформлення безперервного та періодичного екстрагування (http://extracts.at.ua).

Публікації

Винахідник, має 20 патентів України на корисну модель та винахід.

Опублікував близько 140 праць у фахових виданнях. Є співавтором навчальних посібників "Лабораторний практикум з процесів і апаратів харчових виробництв", "Курсове проектування з процесів і апаратів харчових виробництв",  "Збірник задач з процесів і апаратів харчових виробництв". Співавтор 19 методичних розробок.

Контакти

тел. +38 044 287-97-58

 Переглянути праці

Мисюра Тарас Григорович