Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Викладацький склад
Шевченко Олександр Юхимович

Шевченко Олександр Юхимович

Шевченко Олександр Юхимович

Завідувач кафедри процесів і апаратів харчових виробництв, професор, доктор технічних наук

Проректор з наукової роботи, заслужений Діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії Кабінету Міністрів України за розробку і впровадження інноваційних технологій


Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук зі спеціальності 05.18.12 –“ Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв” та член спецради зі спеціальності “Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів”, член редколегії журналів “Наукові праці НУХТ” та “Харчова промисловість”.

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині – Національний університет харчових технологій).

Спеціальність «Машини і апарати харчових виробництв» (1990р.)

Захистив докторську десертацію у 2006 р.                                                                  

З 2005 р. -  завідувач кафедри інженерної і комп’ютерної графіки.                       

З 2009 р. – завідувач кафедри ПАХВ та ТК.                                                              

З 2011 р. – завідувач кафедри ПАХВ.                                                                         

З 2011 р. – декан факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв.       

З 2016 р. – проректор з наукової роботи.

Викладає курси :

  • Процеси і апарати харчових виробництв.

Напрям наукової діяльності

  • Розроблення технологій та обладнання для забезпечення довгострокового зберігання харчової продукції ;
  • Енергозберігаючі технології для підприємств пиво-безалкогольної галузі.

Публікації :

Автор понад 350 наукових і науково – методичних праць, в тому числі 110 авторських свідоцтв і патентів України на винаходи. Є автором та співавтором 3-х підручників, 4 навчальних посібників та 24 наукових монографій.

Контакти

e-mail: tmipt@ukr.net

 Переглянути праці

Шевченко Олександр Юхимович