Кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв

Викладацький склад
Зав'ялов Володимир Леонідович

Зав'ялов Володимир Леонідович

Зав'ялов Володимир Леонідович

Професор, доктор технічних наук

Нагороджений почесними нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила», має Подяку Прем’єр Міністра України та подяку Голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Нагороджений відзнакою київського міського голови за визначні досягнення у науково-педагогічній роботі


Член редакційної колегії науково-технічного журналу "Наукові праці НУХТ" та «Вібрації в техніці та технологіях»

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д26.058.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв»

Підготував трьох кандидатів наук

Освіта

Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині - Національний університет харчових технологій).

Спеціальність «Машини і апарати харчових виробництв» (1979 р.).

1982 – 1985 рр. – аспірантура у Київському технологічному інституті харчової промисловості. Захистив кандидатську дисертацію у 1988 році.

З 1990 р. – доцент кафедри процесів і апаратів.

Докторську дисертацію захистив у 2014 р.

2008 — 2016 рр. – начальник науково-дослідної частини НУХТ.

2007 — 2011 рр. – головний вчений секретар із захисту дисертацій НУХТ.

2004 — 2015 рр. – заступник проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків НУХТ.

Викладає курси:

  • Процеси і апарати харчових виробництв.
  • Процеси і апарати біотехнологічних виробництв.
  • Математико-статистичні методи досліджень.
  • Методологія та організація наукових досліджень.

 Напрямки наукової діяльності

  • Цілеспрямована інтенсифікація технологічних процесів в апаратах підвищеної продуктивності;
  • Особливості гідродинаміки і перенесення маси на різних масштабних рівнях в системі «тверде тіло-рідина» стосовно до задачі екстрагування із рослинної сировини (http://extracts.at.ua).

Публікації

Винахідник, отримав у співавторстві 31 авторських свідоцтв і патентів України.

Опублікував близько 200 праць у фахових і науково-практичних виданнях. Є співавтором чотирьох навчальних посібників. Є співавтором 26 методичних розробок та 15 внутрішньоуніверситетських положень та рекомендацій з окремих видів наукової діяльності.

Контакти

тел. +38 044 287-92-20; +38 044 560-12-31

e-mail: Zavialov@nuft.edu.ua

 Переглянути праці

Зав'ялов Володимир Леонідович